VOORWAARDEN

  • De eigenaar van het dier blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij met de informatie doet die ik via een dier heb ontvangen en doorgeef aan de eigenaar. Als een dier doorgeeft lichamelijke klachten te hebben, en de eigenaar doet niets met deze informatie, dan is en blijft de eigenaar hiervoor zelf verantwoordelijk.
  • Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wat de eigenaar met de informatie van het dier doet. Het enige dat ik doe, is proberen zo goed mogelijk informatie van een dier door te geven.
  • Ik kan geen medische klachten verhelpen, maar alleen klachten die het dier ervaart, doorgeven. Ik ben 'slechts' een doorgeefluik en géén dierenarts. Ik adviseer dat de eigenaar naar een dierenarts gaat in het geval dit nodig is. Als je als eigenaar vermoedt dat jouw dier lichamelijke problemen heeft, dan geef ik altijd het advies om eerst naar een dierenarts te gaan.
  • Tussen Dier en Mens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verkeerd overkomen van mondelinge of schriftelijke informatie, daaronder nadrukkelijk begrepen verstrekte adviezen en verschafte gegevens.
  • De opdrachtgever dient alvorens Tussen Dier en Mens te consulteren, een consult te hebben gehad met een regulier geneeskundige of met een dier met klachten een dierenarts te hebben geraadpleegd, tenzij duidelijk is dat de klachten geen medische c.q. lichamelijke oorsprong hebben. Indien een alternatieve therapie wordt toegepast voor een mens of dier met medische klachten dient de opdrachtgever hier zijn of haar arts/dierenarts van op de hoogte te brengen. Tussen Dier en Mens stelt zich open op ten aanzien van een eventuele samenwerking met de arts/dierenarts.
  • Consultaties voor readings geschieden in opdracht van de opdrachtgever; garanties kunnen op dit gebied niet gegeven worden. Uw betalingsplicht is een vergoeding voor de tijd welke ik nodig heb voor een dergelijke sessie. Tussen Dier en Mens berekent dus een vergoeding voor de tijd welke hiervoor nodig is, niet voor de informatie welke u verkrijgt.
  • Alle prijzen voor consulten zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling/rekeningnummer en geschiedt in euro’s, inclusief het op dat moment geldende btw tarief, en dienen voor aanvang van de sessie te worden voldaan.
  • Het consult met uw dier word alleen afgenomen na ontvangst van betaling. Betaling achteraf is niet mogelijk. 
  • Tussen Dier en Mens geeft geen garantie op een positief effect van een behandeling of gesprek, doch zal dit wel te allen tijde proberen te bewerkstelligen. De alternatieve therapieën voor dieren zijn nimmer een vervanging voor reguliere (dier) geneeskunde en de opdrachtgever mag Tussen Dier en Mens enkel vragen om uitsluitend alternatieve geneeswijzen toe te passen nadat opdrachtgever hierover overleg heeft gehad met de behandelend arts/dierenarts. Tussen Dier en Mens stelt het op prijs op de hoogte gehouden te worden van resultaten van de behandeling via email. 
  • Bij Tussen Dier en Mens is vanzelfsprekend geen gevolgschade opeisbaar.


WET AVG - PRIVACY POLICY

Alle aan Tussen Dier en Mens verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw consult/behandeling te verwerken. Tussen Dier en Mens behandelt alle gegevens met zorg en verstrekt géén gegevens aan derden, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De interne privacyrichtlijnen van Tussen Dier en Mens zijn in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Welke informatie wordt van u gevraagd en hoe wordt deze gebruikt? Wanneer u een Bach Bloesemremedie bestelt, zijn de volgende gegevens nodig: voornaam of initialen, achternaam, e-mailadres en uw volledige adresgegevens (straat, huisnummer, postcode & woonplaats). Eventueel de gegevens van het behandeladres, telefoonnummer (vast en/of GSM). Uw e-mailadres en telefoonnummer zijn nodig om uw bevestiging naar toe te zenden en om contact met u op te kunnen nemen over uw bestelling, indien dit nodig is.

Wanneer u een consult afneemt, zijn de volgende gegevens nodig: voornaam of initialen, achternaam, bankrekeningnummer en email adres. 

Hoe worden uw gegevens beschermd? Uw klantgegevens worden door ons gecodeerd (versleuteld) opgeslagen. Op deze manier kunnen uw gegevens bij overdracht over het internet niet door onbevoegden gelezen worden. Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur van dat u klant  bent. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 24 maanden daarnaast voor de duur van 5 jaar bewaard ivm de verplichtingen naar de belastingdienst te kunnen voldoen.

Kan Tussen Dier en Mens in de toekomst uw gegevens op een andere manier gebruiken? Tussen Dier en Mens stelt uw gegevens niet ter beschikking aan derden. U kunt op elk moment via info@tussendierenmens.nl gegevens opvragen, deze laten aanpassen of laten verwijderen. Tussen Dier en Mens gebruikt uw gegevens niet voor onderzoeken en verkoopt ook géén gegevens door.

Betalingen geschieden uitsluitend via overschrijving. Tussen Dier en Mens kan op geen enkele manier inzage krijgen in uw bankrekening, het enige dat wij kunnen zien is uw bankrekening nummer, uw adresgegevens en het bedrag dat u overgemaakt heeft.

Aanpassen privacy policy: Tussen Dier en Mens behoud het recht deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

25 mei 2018