Straling, heeft dit invloed op onze dieren?

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat elke vorm van straling wel degelijk invloed kan hebben op onze gezondheid. Dit betreft alle levende wezens, dus ook onze huisdieren. 

Ik merk de laatste jaren in mijn praktijk dat steeds meer dieren overlijden aan kanker maar ook dat zeer jonge dieren deze ziekte kunnen ontwikkelen. Zeker als er grote zendmasten in je buurt staan én met de komst van 5G (ik houd mijn hart vast!), geloof ik dat de gezondheid van mens en dier aangetast kan worden en je er ziek van kan worden. Ons eigen elektromagnetisch veld wordt verstoord door de straling. Ieder levend wezen heeft een bio-magnetisch veld rond zich, ook wel 'de aura' genoemd. Dit veld wordt beïnvloed door diverse vormen van straling, waardoor er storingen worden geregistreerd die disbalans veroorzaken. Als deze disbalans blijft aanhouden, kan dit op langere termijn ziekte veroorzaken. Persoonlijk voel ik direct het verschil als ik mijn telefoon en Wifi thuis uitschakel. Schakel ik dit weer in, dan voel ik storingen. Ook mijn katten reageren sterk op mijn mobiele telefoon. Ligt deze naast me, dan komen ze minder snel naast me zitten. Zet ik mijn telefoon op vliegtuigstand, dan blijven mijn katten meer bij me in de buurt. Ik ontkom er helaas niet aan want ik zal toch moeten werken en heb de Wifi nodig om mijn computer te kunnen gebruiken maar hoe is dit voor dieren? 

technology-4816658_1920.jpg

Dieren zijn altijd meer verbonden gebleven met de natuur dan wijzelf, dat is iets dat we niet kunnen ontkennen. Doordat zij nog voeling hebben met hun (oer)instincten, zullen zij instinctief alle gevaren ontwijken. Maar omdat huisdieren nu eenmaal het leven moeten leiden dat wij voor hen kiezen, blijven zij ondertussen ook niet gespaard van de nadelige gevolgen van straling. Dieren zijn vele malen gevoeliger dan mensen en kunnen een slechte plek niet vermijden omdat ze hun kooi of box niet uit kunnen, of hun mand niet uit mogen. Als je een huisdier in een kooi hebt, dan kan je ervan uitgaan dat het in de kooi slechter aan zal voelen dan daarbuiten. Het metaal versterkt de belasting door de elektrische velden en de hoogfrequent velden van router en DECT telefoon. Wat voor ons mensen niet goed is, is voor dieren ook niet goed. Ze zijn vaak gevoeliger en kwetsbaarder.

Wij kiezen bewust voor een technologische levensstijl omwille van het comfort dat dit ons biedt, maar staan vaak te weinig stil bij de nadelen ervan. Honden en paarden die het geluk hebben vaak buiten te kunnen vertoeven, zullen vaak uitbundig “rollen” in het gras. Dat is voor hen een manier om zich weer te verbinden met de Aarde-frequentie en opgebouwde spanning los te laten. Katten vinden een boom of struik veel fijner om te krabben dan een stoel of een stuk karton, maar zitten helaas vaak dag en nacht opgesloten in hun woning.

Wat zijn de symptomen van straling bij huisdieren?

Bron: A. Jongman, EMF Protection, Innersmile